Wstęp do katalogu wystawy - Galeria Sztuki Współczesnej 101 Projekt – „FIGURY” - Warszawa; 2023

Ireneusz Jankowski w swojej twórczości konstruuje świat oparty na porządku, harmonii i rytmie. Ukazuje bogactwo pejzażu zorganizowanego w dziele plastycznym za pomocą kształtów, będących jednocześnie konkretnymi symbolami. Figury, takie jak linie, koła i kwadraty, powtarzają się nie bez celu. Są odniesieniem do osobistych wspomnień istniejących miejsc. Konstrukcyjna precyzja potęguje wrażenie spokoju, pozwalając na całkowite oddane się zmysłowemu odczuwaniu odprzedmiotowionego pejzażu. Artysta wykorzystuje narzędzia abstrakcji geometrycznej do kreowania własnej, unikatowej koncepcji pejzażu.

Szczególnie bliskie jego twórczości są założenia neoplastycyzmu, w którym podział płaszczyzny odpowiadał ogólnym proporcjom istniejącym w naturze. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest również kolorystyka kompozycji, w większości oparta na wykorzystaniu barw podstawowych (czerwony, żółty, niebieski) i trzech „niekolorów” (czarny, szary, biały). Widoczne jest tu skupienie się na równowadze, proporcji, kierunkach, kształtach, ale przede wszystkim na zależnościach między nimi. Dynamizm kompozycji wzmocniony zostaje za pomocą wprowadzania elementów płaskorzeźby. Trzeci wymiar potęguje wrażenie ruchu, wprowadza dodatkowy, zmienny pierwiastek za pomocą gry światła i cienia. Synteza geometrycznych minimalistycznych kompozycji pozwala odbiorcy nie tylko patrzeć na pejzaż, ale odczuwać go w taki sposób, w jaki, dzięki swojej wrażliwości, czuje go artysta.

Kuratorka wystawy - Paulina Świerczyńska-Brzezińska

„Cywilizacja i natura od dawna mnie prowokowały. Wcześniejsza synteza rzeczywistości przeszła z czasem w całkowitą abstrakcję, będąc dla mnie najlepszą formą zapisu plastycznego. Poszczególne elementy w moich pracach zostały całkowicie podporządkowane geometrii obrazu. Ważną rolę w budowaniu kompozycji odgrywają też, dostrzegalne dopiero przy wnikliwej obserwacji, niuanse kolorystyczne. Skojarzenia, refleksje, a także inne rodzaje postrzegania wizualnego, jakich doznaje odbiorca, są już tylko pochodną wynikającą z indywidualnych, własnych doświadczeń, zbieranych przez całe życie.”

Ireneusz Jankowski