Wstęp do katalogu wystawy - Miejskie Muzeum miasta Korczula - Korczula (Chorwacja); 2014

IRENEUSZ JANKOWSKI to artysta, który po wieloletniej przerwie „odkrył się” na nowo. Przez długi czas realizował się w pracy pedagogicznej do tego stopnia, że praca twórcza zeszła w jego życiu na drugi plan. Wielokrotnie słyszałam padające z jego ust słowa – „jestem przede wszystkim pedagogiem, a dopiero potem artysta”. Po latach potrzeba tworzenia okazała się jednak na tyle silna, że ponownie oddał się plastycznym poszukiwaniom i zaczął wypowiadać się poprzez sztukę.

Prace, które powstały, nawiązują do wcześniej prezentowanych obrazów - pokazują nowe spojrzenie, łącząc w sobie dotychczasowe doświadczenia. Nie brak im świeżości, chociaż krystalizują dojrzałe spojrzenie na własne dążenia i świadomość wybranej drogi.

Dominującym tematem w pracach Ireneusza Jankowskiego jest pejzaż, który ulega różnego rodzaju przetworzeniom, niejednokrotnie zbliżając się do formy abstrakcyjnej.

Przy zindywidualizowanych, syntetycznych ujęciach, artysta rozpatruje różne aspekty podejmowanych motywów. Kluczową role w jego twórczości odgrywa zagadnienie koloru – to on nadaje głębię i odsłania prawdziwą wrażliwość plastyczną. Artysta przedstawia nieprzeciętnie wysublimowaną analizę struktury kolorystycznej, lubując się w subtelnościach, jakie można uzyskać tylko poprzez wnikliwe i czasochłonne gry z barwa.

Twórca operuje zarówno formami malarskimi, jak i rzeźbiarskimi – z wyjątkową umiejętnością łączy te dwie techniki, żeby wyrazić swoją wizję.

Na ekspozycji znajdziemy formy ceramiczne utrzymane w określonych tonacjach kolorystycznych oraz monochromatyczne, a także korespondujące z nimi obrazy. Uproszczone formy, pozornie tchnące spokojem, poprzez załamania i drobne niuanse wskazują na złożoną i bogatą osobowość.

Ireneusz Jankowski swoimi pracami przyciąga, porusza i zabiera wraz ze sobą w podróż po pejzażach wyobraźni.

Warszawa, sierpień 2014
Maja Tomaszewska

Tekst z katalogu do wystawy w Miejskim Muzeum miasta Korczula w Chorwacji – sierpień 2014 rok.