Kontakt

Barbara Zielińska - Jankowska Zapraszam do kontaktu/rozmowy
tel.: + 48 603 768 154
e-mail:
facebook: #barbarazielinskajankowska
instagram: @barzieljan